Рада врегулювала питання щодо функціонування вишів, переміщених з окупованої території

04.11.2016 08:00

Рада врегулювала питання щодо функціонування вишів, переміщених з окупованої території

Ухваленими змінами встановлюється, що дія акредитаційних сертифікатів тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, наукових установ на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які на день переміщення були чинними, продовжується на період проведення АТО, але не більш як на 5 років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів.

Верховна Рада ухвалила зміни до деяких законодавчих актів щодо діяльності вищих навчальних закладів (наукових установ), які були переміщені з тимчасово окупованої території та з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження.

За відповідний закон (№4718) проголосували 266 народних депутатів із 355, зареєстрованих у сесійній залі.

Зокрема, цим законом розділ XV "Прикінцеві та перехідні положення" закону "Про вищу освіту" доповнюється пунктом 8, який визначає, що тимчасово переміщений вищий навчальний заклад, тимчасово переміщена наукова установа - це державний, комунальний чи приватний вищий навчальний заклад або наукова установа, які в період тимчасової окупації або проведення антитерористичної операції, але до моменту повернення тимчасово окупованої території під загальну юрисдикцію України або до дати набрання чинності указом президента України про завершення проведення АТО, або військових дій на території України, за рішенням засновника (засновників) змінили своє місцезнаходження (перемістилися) з тимчасово окупованої території або з населених пунктів, на території яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, до населених пунктів на підконтрольній українській владі території.

Встановлюється, що дія акредитаційних сертифікатів тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, наукових установ на провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти, які на день переміщення були чинними, продовжується на період проведення АТО, але не більш як на 5 років з дня закінчення терміну дії відповідних акредитаційних сертифікатів.

Тимчасово переміщені вищі навчальні заклади зберігають статус національних.

Нормативи чисельності осіб, які навчаються, на одну посаду науково-педагогічного працівника у тимчасово переміщених вищих навчальних закладах, наукових установах визначаються Кабінетом міністрів з коефіцієнтом 0,8 від установлених норм.

Центральний орган виконавчої влади у сфері освіти і науки має право ініціювати передачу прав засновника профільних за напрямами підготовки професійно-технічних навчальних закладів переміщеним вищим навчальним закладам, переміщеним науковим установам державної власності за згодою сторін та реорганізацію тимчасово переміщених вищих навчальних закладів та наукових установ шляхом злиття чи приєднання відповідно до закону в порядку, визначеному Кабміном.

Серед іншого, у законі "Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції" встановлюється, що на виконання тимчасово переміщеними вищими навчальними закладами, науковими установами кредитних та інших договірних зобов’язань (крім договорів про надання освітніх послуг), які виникли до переміщення на підконтрольну українській владі територію у зв’язку із проведенням АТО, запроваджується мораторій на період проведення антитерористичної операції.

На час її проведення забороняється нарахування пені та/або штрафів на основну суму заборгованості тимчасово переміщених вищих навчальних закладів, наукових установ із зобов’язань за кредитними та іншими договорами (крім договорів про надання освітніх послуг), що не припинилися, з дня опублікування наказу про зміну їх місцезнаходження центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

Крім того, розділ IV "Прикінцеві положення" закону "Про житловий фонд соціального призначення" доповнюється положенням, згідно з яким право взяття на соціальний квартирний облік також мають працівники тимчасово переміщених вищих навчальних закладів та наукових установ за місцезнаходженням таких установ, за наявності довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи.

Цей закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування, та запроваджується в дію через місяць з дня набрання ним чинності.

Нагадаємо, що з Донбасу евакуйовано 16 вищих навчальних закладів третього та четвертого рівнів акредитації і 10 наукових установ. А вищі навчальні заклади, які розташовані на тимчасово окупованій території, Акредитаційна комісія Міністерства освіти та науки позбавила ліцензій.

 

Источник новости: NEWSru.ua

Лента новостей

Оставить комментарий

comments powered by Disqus