12-річну школу планують запровадити з 2018 року

06.10.2016 15:00

12-річну школу планують запровадити з 2018 року

Також у законопроекті йдеться про інклюзивне навчання, міжнародне співробітництво у системі освіти і про державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки. Запроваджується громадське самоврядування - право учасників освітнього процесу брати участь в управлінні закладом освіти в межах, визначених законами та установчими документами.

Верховна Рада України сьогодні, 6 жовтня, ухвалила в першому читанні проект закону про освіту (№3491-д). За це рішення проголосували 277 народних депутатів із 360, зареєстрованих у сесійній залі.

Законопроектом встановлюється, що кожен має право на якісну та доступну освіту.

Складниками системи освіти визначаються дошкільна освіта, повна загальна середня освіта, позашкільна освіта, базова професійна освіта, вища професійна освіта, вища освіта, а також освіта дорослих, у тому числі післядипломна освіта.

Держава гарантує академічну, організаційну, кадрову та фінансову автономію закладів освіти. Вони мають право самостійно приймати рішення з будь-яких питань в межах своєї автономії.

Держава гарантує безоплатне забезпечення підручниками, посібниками учнів загальноосвітніх навчальних закладів та педагогічних працівників у порядку, встановленому Кабінетом міністрів.

Закладами освіти забезпечується обов’язкове вивчення державної мови, яка є мовою освітнього процесу. Особам, які належать до національних меншин, забезпечується право на навчання рідною мовою чи на вивчення рідної мови у державних і комунальних закладах освіти.

Праця педагогічних і науково-педагогічних працівників оплачується за рахунок коштів державного та/або місцевого бюджетів, коштів засновників, власних надходжень закладів освіти, грантів, а також інших джерел, не заборонених законодавством. Їм також встановлюються щомісячні надбавки за вислугу років.

Посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі трьох мінімальних заробітних плат, педагогічного працівника кожної наступної кваліфікаційної категорії підвищується на 10%.

Посадовий оклад науково-педагогічного працівника (асистента кафедри) встановлюється в обсязі більшому на 25% від посадового окладу педагогічного працівника найнижчої кваліфікаційної категорії.

Педагогічний працівник, який пройшов сертифікацію, отримує щомісячну доплату у розмірі 20% посадового окладу протягом строку дії сертифікату.

Визначається, що держава забезпечує асигнування на освіту в розмірі не меншому 7% валового внутрішнього продукту за рахунок коштів державного, місцевих бюджетів та інших джерел фінансування, не заборонених законодавством.

Фінансування професійної освіти здійснюється за рахунок коштів держбюджету, в тому числі шляхом надання субвенції на підтримку здобуття професійної освіти, місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством.

Крім того, законопроектом встановлюється, що у системі освіти діє Єдина державна електронна база з питань освіти - автоматизована система, функціями якої є збір, верифікація, оброблення, зберігання та захист інформації щодо системи освіти.

Також у законопроекті йдеться про інклюзивне навчання, міжнародне співробітництво у системі освіти і про державно-приватне партнерство у сфері освіти і науки. Запроваджується громадське самоврядування - право учасників освітнього процесу брати участь в управлінні закладом освіти в межах, визначених законами та установчими документами.

Згідно з текстом законопроекту, передбачається, що закон набирає чинності з 1 вересня 2016 року, крім частин першої та третьої статті 11 ("Дошкільна освіта"), які набирають чинності з 1 вересня 2018 року; абзацу першого частини другої статті 61, яка набирає чинності з 1 січня 2018 року. Цим положенням визначається, що посадовий оклад педагогічного працівника (найнижчої кваліфікаційної категорії) встановлюється в розмірі 3-х мінімальних заробітних плат.

Передбачається також визнати таким, що втратив чинність закон України "Про освіту" (Відомості Верховної Ради УРСР, 1991 р., № 34, ст. 451).

Встановлюється, що навчання учнів за програмами дванадцятирічної повної загальної середньої освіти починається: для початкової освіти та профільної середньої освіти - з 1 вересня 2018 року, а для базової середньої освіти - з 1 вересня 2022 року.

Крім того, законопроектом вносяться зміни до низки законів, а зокрема, і до закону "Про вищу освіту" - щодо складу Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.

Нагадаємо, в серпні Міністерство освіти і науки представило концепцію "Нової Української школи".

 

Источник новости: NEWSru.ua

Лента новостей

Оставить комментарий

comments powered by Disqus